Tehnologii

Comisia metodică  „Tehnologii” este formată din:

  • LĂPUȘNEANU CĂTĂLINA – responsabilul comisiei
  • GAVRILUŢ ILIANA
  • LUPU VASILICA
  • FEDELEŞ CONSTANTIN
  • BĂLĂCIANU DUMITRU
  • ANTONEAC ADRIAN
  • LĂPUȘNEANU CĂTĂLINA
  • MUJDEI MIHAELA
  • MARARIU CONSTANTIN
  • ARMANU LAURA