Școala Primară nr. 1, Soci

  • Şcoala Soci işi deschide portile în 1948, funcţionând doi ani în casă particulară, proprietatea lui Dumitru Bîtcă. In această perioadă se construieşte noul localul cu două săli de clasă, hol, cancelarie şi locuinţa pentru învăţători. Inaugurarea are loc la 1 septembrie 1950, învăţători fiind Elvira şi Ion Butnaru, care îşi desfaşoară activitatea până in anul 1963, când se mută la Piatra Neamţ. La 1 sept. 1963 este detaşată, în interesul învăţământului, Emilia Floroiu, numita şi director, dar fără degrevare de ore. Şcoala funcţionează cu doua posturi, clase simultane, până la 1 septembrie 1965. Datorită creşterii populaţiei şcolare apare al treilea post, venind ca învăţător Florian Ion, de la Bucuresti, opozant al regimului comunist. In 1970 apare al patrulea post.
  • In anul 1969 este numit director al şcolii, învăţătorul Gheorghe Iliescu, care renovează localul şcolii, extinde spaţiul de şcolarizare cu încă 2 săli de clasă, în anul 1971-1972, dotează cu mobilier nou toate sălile de clasă, înzestrează şcoala cu aparatură: pick-up, radio, aparate proiecţie diafilme, tv ,telefon şi o mică bibliotecă cu 350-400 volume pentru copii. Pe lângă activitatea de la clase, cadrele didactice făceau toate activităţile (corvezile), ordonate de primarie şi partid (muncă culturală, planuri economice, contracte , recensăminte ale populaţiei şi animalelor), activităţi ce nu erau retribuite. Cadrele didactice erau umilite de o serie de «şefi» care nu aveau nimic în comun cu procesul de învăţământ.
  • La Soci au funcţionat ca învăţători: Cornelia Hriţcu 1948-1950, Alexandru Ţăranu 1948-1949, Dumitru Mujdei 1949-1950, Ana Gafiţa Marin 1953-1954, Ion şi Elvira Butnaru 1950-1963, Emilia Floroiu, Emilia Caba 1962-1964, Ileana Olaru 1964-1996, Iliescu Gheorghe 1966-1996, Gabriela Mitroi 1973-1974, Florentina Gînsac 1974-1980, Ion Florian 1965-1966, Emilia Lupu, Raluca (Bancia) Tarniceru, Dumitrela Cuţuhan, Claudia Carază.
  • Din numărul mare de absolvenţi, mulţi au urmat forme superioare de învăţământ: Iulia Todirică, Ana şi Ion Fedeleş, Aurel Mujdei, Ileana şi Gheorghe Mujdei, Alina Radu, Ion Diaconu, Dumitriu Dan, Camelia şi Iochim Paraschiv, Raluca Epure, Fedeles V. Vasile, Maria şi Ion Sufletu, Junghiu Mihaela, Ovidiu şi Cristian Muraru, Andronic Iustin, Alexandroaie Alin, Ruscanu Dumitru. Elev al şcolii Soci a fost şi Bodea N. Dănuţ, care datorită ostilităţii sale faţă de regimul comunist, a fost hărţuit, arestat de securitate şi până la urmă lichidat.
  • Din 1954 funcţionează şi grădiniţa, educatori fiind: Garofiţa Gavril, Aneta Bancia, Vasilica Precup.