Școala astăzi

Putem spune că, deși am traversat o pandemie, se pare că în ultimii ani ”s-a spart gheața” în ceea ce privește accesul școlii în unele programe consacrate,  cum ar fi cele ERASMUS+ sau proiectul ROSE.

Așadar, în ultimii ani s-a reușit atingerea câtorva obiective care țineau de termen mediu și lung, dintre care enumerăm:

-trecerea la desfășurarea programului școlar într-un singur schimb, în condițiile în care în urmă cu peste 10 ani se învăța în două sau chiar trei schimburi și în anumite perioade chiar și sâmbăta; acest obiectiv s-a atins la finalul anului școlar 2021-202, în urma implicării active a autorităților locale în finalizarea a două lucrări de construcții – având ca beneficiar Consiliul Local Borca, prin care s-a extins numărul de săli în care se poate desfășura actul didactic.

-diversificarea ofertei educaționale prin autorizarea și apoi acreditarea domeniului economic;

-în anul 2021 s-au desfășurat primele mobilități Erasmus+;  în cadrul proiectului ”Orizonturi europene in formare  în domeniul IT”, al cărui buget a fost de aproximativ 100.000 EUR,  două grupe de câte 16 elevi, însoțite de către cinci cadre didactice, au desfășurat pe parcursul a câte trei săptămâni stagii de practică la firme din domeniul IT din Cipru, respectiv Portugalia;

– tot în anul 2021 s-a desfășurat programul ”Școala după școală”, program destinat elevilor de ciclu primar și gimnazial pentru înlăturarea carențelor în învățare acumulate în perioada pandemiei de Covid-19;

– în anul școlar 2021-2022 s-au desfășurat activitățile planificate pentru anul al 2-lea al proiectului ROSE, subproiectul BORCA ( Bacalaureat – Oportunități – Rezultate Competențe-Abilități), al cărui buget este de asemenea, aproape 100.000 EUR; obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității procesului de formare și evaluare a competenţelor cheie pentru creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în rândul elevilor din ciclul liceal ai Liceului „Mihail Sadoveanu” Borca pentru  un acces ridicat la nivelurile superioare de educaţie şi o mai bună adaptabilitate la cerinţele unei pieţe a muncii flexibile şi incluzive.”

-pentru o perioadă de cinci ani școala face parte dintr-un consorțiu ERASMUS+ care are ca lider CCD Neamț, în cadrul căruia în primul an (2021-2022), șase profesori au beneficiat de stagii de formare în diverse țări europene; de asemenea,  la începutul anului școlar 2022-2023, un grup de șase elevi însoțiți de un cadru didactic a fost într-o mobilitate de o săptămână în Turcia;

-în ultimii doi ani școlari unitatea școlară a avut grupe de elevi la activități de tipul ”Școala de vară”, atât în parteneriat cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, cât și cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava;

– în anul școlar 2021-2022 s-a derulat o parte din proiectul ”EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație”,  program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021;

-a fost încheiat un acord de parteneriat  promițător cu  UIPath Foundation, destinat elevilor de liceu ce provin din medii vulnerabile; proiectul va debuta în anul școlar 2022-2023;

-au fost încheiate numeroase acorduri de parteneriat pentru foarte multe proiecte educaționale ce traversează toate nivelurile de învățământ.

Actualizând lista preocupărilor pe termen scurt și mediu, putem enumera:

-preocuparea permanentă pentru siguranța și securitatea persoanelor și pentru aducerea la standardele actuale  a condițiilor din toate spațiile școlare;

– creșterea gradului de interes al elevilor  pentru învățătură și preocuparea pentru acoperirea eventualelor goluri apărute în timpul pandemieie Covid-19 și a învățământului on-line;

– monitorizarea atentă a parcursului școlar și optimizarea activităților de îndrumare și orientare școlară și în carieră;

– pregătirea în bune condiții a simulărilor și examenelor naționale din anul 2023;

-implementarea în continuare a celor două mari proiecte la nivelul liceului:  1. În cadrul programului ERASMUS+   –  ca parteneri în consorțiul coordonat de CCD Neamț; vom urmări motivarea tot mai largă a cadrelor didactice pentru participarea la mobilități; 2. BORCA- Bacalaureat-Oportunități-Rezultate-Competențe-Abilități” – subproiect ROSE;  prelungirea acordului pentru anul al 3-lea și implementarea activităților planificate pentru acest an.