Evaluare națională

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023
    • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Arhivă recentă

  • Ordin nr. 3.948/2022 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a desfășurate în județul Dâmbovița și a examenului național de bacalaureat – 2022 organizat în județul Călărași
  • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022,sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.
    • În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin esenţializarea conţinuturilor acestora.
  • Precizările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) privind structura subiectului pentru proba de Limba și literatura română (data adăugării: 8.03.2022)
  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022

***

Programele de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

Cadru normativ: 

PDF icon ordin 4.248/13.05.2020 modificare ordin 4.916/2019 ref. organizare și desfășurare Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020

PDF icon ordin 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale clasa a VIII-a 2020

PDF icon ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019

PDF icon calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2019

PDF icon Ordin 4.164/2018 acordare stimulente financiare absolvenți media 10 EN VIII 2018

PDF icon Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale – Evaluare Naționala și Bacalaureat – 2018.pdf

PDF icon OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2018

PDF icon calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2018

Package icon OMEN nr.4594 din 17.08.2017 privind acordarea de stimulente absolventilor de nota 10_la evaluarea naționala 2017

PDF icon OMENCS nr 5071 ref. organizare și desfășurare evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017

PDF icon 03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011.pdf

Materiale informative: 

PDF icon ordin 4.594/2017 aprobare listă beneficiari HG 576/2017

PDF icon 04_ANEXA_2_Programa_Evaluarea_Nationala_2015_Limba si literatura romana.pdf

PDF icon 05_Anexa_3_Programa_Evaluarea_Nationala _2015_ Matematica.pdf

PDF icon 06_Programa_EN_slovaca_2014_rom_Monitor.pdf

PDF icon 07_Programa EN_slovaca_ 2014_slo_Monitor.pdf

Fişier ordin programe examen limbi materne