Proiect ERASMUS + ”Pregătire IT la firme europene”

Proiect Erasmus+ nr. 2023-1-RO01-KA122-VET-000140095- ”Pregătire IT la firme europene”

FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Perioada de implementare: 1 octombrie 2023 – 30 noiembrie 2024

Buget: 95.316 EURO

Scopul proiectului:  creșterea calității formării profesionale inițiale în domeniul IT, a competentelor cheie și dezvoltarea comportamentelor responsabile față de mediu a elevilor de la  specializarea matematică-informatică, prin intermediul  stagiilor de pregătire practică profesională, desfășurate la firme din UE.

Grupul țintăelevi de la clasele a X-a și a XI-a, specializarea matematică-informatică Parteneri: Rivensco Consulting LTD din Cipru și Asociația Interculturală MobilityFriends din Portugalia. Cu sprijinul acestora  se vor organiza mobilități și stagii de practică la firme de IT din cele două țări, pentru 30 de elevi.

Activitățile desfășurate în timpul celor 3 săptămâni de mobilități internaționale și în perioada post-mobilități, vor oferi elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale și abilitățile practice în domeniul IT, de a-și îmbunătăți competențele cheie și de a-și dezvolta comportamente responsabile față de mediu, prin schimbarea atitudinii față de consumul resurselor naturale și față de gestionarea deșeurilor din gospodăriile proprii.