Baza materială

 • 42 săli de clasă în 9 corpuri de clădire
 • 2 laboratoare de informatică cu 60 calculatoare
 • 3 cabinete de informatică cu 30 de calculatoare
 • Laborator de chimie – fizică – biologie
 • 1 atelier mecanic
 • 2 ateliere pentru prelucrarea lemnului dotate prin proiect PHARE
 • Atelier de croitorie
 • Sală de sport
 • C.D.I. şi bibliotecă dotată cu 20.000 de volume
 • Cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică
 • Cabinete de geografie, limba franceză, silvicultură